Перспективні проекти

Друк
«Молодь у дії»

Соціальна програма молодіжного співробітництва

Загальні завдання: 

 • створити для молоді можливість неформально навчатися та оволодівати соціальними компетенціями;
 • сприяти суспільній активізації молодих людей і їхнього усвідомлення себе громадянами;
 • досягнути толерантності та міжкультурного порозуміння серед молоді;
 • сприяти співпраці в молодіжній сфері на національному та європейському рівнях.

Цільові групи:

 • молодь віком 15–21 року;
 • педагоги та волонтери, які працюють з молоддю;
 • представники громадських молодіжних і дитячих організацій України та Європи;
 • представники навчальних установ, які працюють у сфері молодіжної політики та соціальної освіти;
 • представники наукових центрів і вищих навчальних закладів.

Пріоритети програм:

 • Розвиток громадянської свідомості— сприяти розвитку в молоді усвідомлення того, що вони є громадянами своєї країни та європейцями.
 • Суспільна активізація молоді — посилити підтримку форм навчання й обміну досвідом задля суспільної активізації молоді; заохочувати молодих людей до участі в суспільному житті.
 • Культурне різноманіття — поширювати практики спільного навчання молоді з різних культурних середовищ, залучати її представників до спільних видів діяльності.

Співпраця між учасниками як завдання програми:

 • діалог задля розвитку толерантності та солідарності серед молоді;
 • обмін досвідом у сфері молодіжної політики та практики між громадськими організаціями й урядовими структурами;
 • підтримка участі молоді в різних формах волонтерської діяльності;
 • підтримка молодіжних взаємин для кращого розуміння культури одне одного;
 • організація тренінгів для педагогів та волонтерів, які працюють з молоддю;
 • підтримка довгострокового партнерства та розвиток мережі співробітництва.     

Заходи:

 • «Я маю право?» — круглий стіл до Дня прав людини спільно з     Представництвом ЮНІСЕФ в Україні;
 • організація роботи молодіжного дискусійного клубу «Якою я бачу  Батьківщину?»;
 • організація та проведення конкурсів серед школярів  Києва   «Подорож країнами Європи»;
 • «Культура єднає світ» —засідання клубів ЮНЕСКО з питань мультикультурного діалогу та співпраці;
 • «Що означає бути толерантним?» —круглий стіл спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців;
 • громадська акція «Від екології середовища до екології душі!».

Очікувані результати:

 • налагодження співпраці з профільними організаціями України та Європи, що працюють з молоддю в рамках програми «Молодь у дії»;
 • розробка та реалізація проектів та акцій за пріоритетними напрямами програми;
 • активізація участі молоді в громадському житті країни через суспільні заходи;
 • формування в молоді навичок  міжкультурного діалогу та толерантного спілкування.
 • proektu2 proektu3
«Розвиток дитячого парламентського руху в Україні»

Завдання:

 1. Сприяти реалізації положення міжнародної Конвенції про права дитини: «дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини ( ст.13 п.1).
 2. Залучити дітей ті підлітків до активної участі в суспільному житті країни, створити та об'єднати наявні в Україні юнацькі та дитячі редакції, прес-центри, видання, теле- та радіопередачі тощо.
 3. Розвивати співпрацю з профільними структурами в країні та за її межами в рамках спільних  проектів.
 4. Розвивати міжкультурний діалог на засадах миру, ненасильництва та толерантності.
 5. Співпрацювати з державними структурами з питань реалізації прав і соціального захисту дитини.
 6. Розробити спільну програму дій молоді щодо реалізації права участі в суспільному житті.
 7. Налагодити електронну мережу співробітництва з наявнимимолодіжними організаціями  країни та за кордоном.

Учасники:
Представники парламентів дітей міст України (Дніпропетровська, Сум, Донецька, Запоріжжя, Бердянська, Євпаторії, м. Надвірної  Івано-Франківської обл.,  Київа та ін.).

Очікувані результати:

 • створення бази даних дитячих громадських організацій;
 • розробка та втілення  програми реалізації права молоді  на участь у суспільному житті країни;
 • формування вмінь і навичок суспільної діяльності  в рамках громадської організації;
 • створення спільних проектів різного рівня.


proektu4

 «Навчання толерантності та підтримання міжкультурного діалогу»

Завдання:

 • адаптація молодих людей з різних соціальних і культурних груп до життя в сучасному суспільстві;
 • моделювання навичок толерантного спілкування через руйнування стереотипів та упереджень;
 • розробка подальших спільних нових проектів, що сприятимутьпоширенню  загальноєвропейських цінностей і пріоритетів;
 • обмін навчальними практиками у сфері полікультурного діалогу.

Учасники:

 • молодь 14-21року;
 • педагоги та волонтери, які працюють з молоддю.

Очікувані результати:

 • формування в  молодих людей навичок і вмінь толерантного спілкування;
 • ідвищення культури спілкування;
 • руйнування стереотипів та упереджень у спілкуванні молодих людей.


proektu6

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє»
(спільний проект з Українською спілкою в'язнів-жерт нацизму)

Завдання:

 • формувати громадянської відповідальності та патріотизму у молодих людей;
 • підсилити ролі моральних і духовних цінностей у сучасному світі;
 • зберегти  пам'ять про трагічне минуле нашого народу;
 • підтримати в людей похилого віку відчуття їхньої значущості в суспільстві.

Учасники:

 • учні шкіл  Києва та гуртківці КПДЮ;
 • представники УСВЖН.

Заходи:

 • круглі столи, присвячені Києву:
 • «Київ довоєнний. Яким він був?»
 • «Період окупації Києва: спогади очевидців»
 • «Нацистські табори смерті на території  Києва та області»
 • «Печерські каземати смерті»
 • «Биківнянські могили»
 • «Меморіал пам'яті жертв Голодомору»
 • проведення екскурсій для школярів міста: «Місцями оборони та визволення Києва»; «Нацистські концтабори в Україні (Шепетівка, Вінниця, Бердичів, Жмеринка)»;
 • проведення тематичної фото-виставки «Діти війни»;
 • організація конкурсу малюнків серед школярів міста «Пам'ять заради майбутнього»;
 • організація перегляду спектаклю «Жайвір для Оленки»;
 • проведення протягом проекту опитувань та анкетування учасників.

   
Очікувані результати:

 • духовне взаємозбагачення старшого та молодого поколінь;
 • формування демократичного світогляду молодих людей — учасників. Проекту;
 • стимулювання інтересу молоді до історії країни;
 • підтримка почуття суспільної значущості в представників старшого покоління — жертв нацизму та тоталітаризму.

 
proektu7

 «Соціалізація молоді: від формальної освіти до освіти неформальної»
(ІІІ етап міжнародний проекту)

Завдання:

 • визначити можливості суспільства в соціалізації молоді через вивчення досвіду різних країн;
 • вивчити  різні форми навчання для активізації молоді в суспільстві;
 • сприяти між культурному спілкуванню для обміну досвідом.

Учасники:

 • педагоги та волонтери, які працюють у сфері формальної та неформальної освіти Франції, Італії, Росії та України.
 • представники державних структур і громадських організацій.

Очікувані результати:

 • стимулювання розвитку співпраці й обміну досвідом у сфері формальної та неформальної освіти молоді;
 • встановлення довгострокових зв'язків між профільними структурами учасниць-країн проекту.
 • імплементація результатів проекту в діяльність організацій-учасниць.

proektu8

 

 

 

 

Comments:

kmda baner2

 

kmda baner2 (1)

 

monu