Cheap Jordans Sale,Cheap Air Jordan Sale,XPsoccer.com,Calcioxp.com,adidascrazy.com,crazyadidas.com

Наші проекти | Київський Палац дітей та юнацтва

Наші проекти

Друк

Міжнародний психологічний фестиваль «ПАРОСТОК» (Професійна Активність Розвиток Освіти Свідома Творчість Особистісна Компетенція)
1Мета: обмін практичними напрацюваннями, методиками, тренінговими заняттями та іншими формами психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах.
Учасники: практичні психологи, методисти позашкільних навчальних закладів України та зарубіжних країн, соціальні педагоги, наукові працівники, аспіранти та магістранти, наукові інтереси яких лежать у галузі позашкільної освіти і психології.
Форма проведення: майстер-класи, тренінги, презентації.
Тематичні напрями:

 • технології консультативної та психокорекційної роботи в позашкільному навчальному закладі;
 • техніки роботи з сім’єю;
 • тренінгові програми;
 • діагностичний інструментарій;
 • супровід обдарованих дітей;
 • робота з дітьми з особливими потребами;
 • профілактика та корекція девіантної поведінки;
 • робота з педагогами в позашкільному навчальному закладі.

Міське методичне об’єднання практичних психологів позашкільних навчальних закладів міста Києва
Метою роботи ММО є підвищення професійного рівня практичних психологів позашкільних навчальних закладів.
Основні завдання:

 • Вивчення й обмін передовим психологічним досвідом у галузі освіти.
 • Координація діяльності психолого-педагогічного супроводу в позашкільних навчальних закладах міста.
 • Розгляд актуальних проблем психологічного супроводу навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.

Засідання міського методичного об’єднання практичних психологів позашкільних навчальних закладів міста Києва проходить коженого 3-го понеділка місяця о 10:00, КПДЮ, кабінет № 125.

Теми зустрічей на 2013–2014 н. р.:

 • Організація психологічної просвіти в позашкільних навчальних закладах. 16.09.2013 р.
 • Психологічний інструментарій. Використання проективних карт у груповій роботі.14.10.2013 р.
 • Робота в формі інтервізійної групи. 11.11.2013 р.
 • Психологічний практикум: елементи тілесно-орієнтованої терапії в роботі з емоційним вигоранням. 16.12.2013 р.
 • Стратегії роботи психолога на запит про шкільну неуспішність молодших і старших підлітків. 20.01.2014 р.
 • Робота психолога в позашкільному навчальному закладі з профілактики девіантної поведінки. Форми та методи. 17.02.2014 р.
 • Робота психолога з формування образу здоров’я та здорового способу життя у дітей і підлітків. 17.03.2014 р.
 • Психологічний практикум: робота психолога з педагогічним колективом. 21.04.2014 р.
 • Психологічний практикум: робота психолога з обдарованими дітьми. 19.05.2014 р.


Клуб молодого педагога «Територія Нових Можливостей» (ТНМ) 

В. О. Сухомлинський: «Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, дякуючи обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнівського».

 3  Метою діяльності клубу «ТНМ» є: сприяння адаптації та становленню молодих педагогів, підвищення професійної майстерності, можливість творчого зростання.
   Зустрічі в клубі сприяють усвідомленню педагогом мотивів власної діяльності, дають можливість спостерігати за процесом роботи в творчих групах, виявляти принципи їх вибору, допомагати педагогам проектувати й аналізувати власну та колективну діяльність. Заняття стимулюють інтелектуальну активність педагогів і творчу пізнавальну мотивацію, що виступає регуляційним фактором процесів вирішення педагогічних завдань, планомірне розкриття індивідуальних педагогічних здібностей педагогів-початківців.
Завданнями діяльності клубу є:

 • Сприяти встановленню відносин співробітництва та взаємодії між молодими фахівцями і досвідченими педагогами.
 • Сприяти набуттю практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи.
 • Сприяти задоволенню потреби молодих педагогів у безперервній освіті й надання їм допомоги в подоланні професійних складнощів.
 • Розвивати творчі здібності, організаційні та комунікативні вміння.
 • Сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів.
 • Створити за допомогою клубного об’єднання корпоративну атмосферу серед молодих педагогів.

Тематика зустрічей клубу на 2013–2014 н. р.:

 • Семінар-практикум «Соціальна компетенція як вимір соціальної зрілості». 10.10.2013 р.
 • Семінар-практикум «Інноваційна діяльність у роботі педагога. Класифікація інноваційних технологій». 12.11.2013 р. Тренінг «Формування командного стилю роботи в дитячому колективі».10.12.2013
 • Тренінг «Особистісне зростання педагогів». 14.01.2014 р.
 • Семінар «Тьюторський супровід гуртківців». 11.02.2014 р.
 • Семінар-тренінг «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів». 11.03.2014 р.
 • Семінар-практикум «Готовність. Мотивація. Рефлексія». 08.04.2014 р. Семінар-тренінг «Цілепокладання. Тайм-менеджмент». 13.05.2014 р.


Тиждень психології в Палаці «Відкрий таємниці психології»

4Мета проведення тижня психології в Палаці — створення позитивного психологічного клімату, урізноманітнення та насичення емоційного життя гуртківців, розвиток у них інтересу до свого внутрішнього світу й світу іншої людини, надання допомоги дітям у вирішенні особистих проблем, підвищення інтересу до психології як науки, стимулювання творчої активності дітей і педагогів, формування інтересу до участі в заняттях з психологічними вправами.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПСИХОЛОГІЇ В ПАЛАЦІ
1.«Психологія просто і доступно»
Я — особистість, ти — особистість.
Я — важлива людина, і ти — важлива людина.
Я хочу, щоб мене вислухали,
І ти заслуговуєш на те, щоб бути вислуханим.
(Мартін Бубер)
Цікаві заняття у форматі «Рівний — Рівному»:
Мета: розвивати відносини між членами групи, комунікативні здібності учнів, навички самоорганізації у спільній діяльності конструктивного спілкування в групі, формувати позитивне сприйняття один одного.
Тема: «Мандрівка до країни Емоцій».
Мета: розвиток навичок усвідомлення та конструктивного вираження своїх почуттів.
Тема: «Рецепт щастя».
Мета: допомогти учасникам відчути власні сили в побудові свого життя та щастя.
Тема: «Життєві цінності».
Мета: усвідомлення власної системи цінностей та важливості альтернативного вибору.
Рольова гра «Аналіз ситуації».
Проводяться для гуртківців Палацу за запитом відділів.
2. «Як вдало обрати професію»
Агата Крісті: «Людина своїми руками повинна прокладати шлях у житті».
Інтерактивне заняття для дітей. Поради батькам.
Мета: підготувати учнів до подальшого професійного й особистісного самовизначення.

23.10.13. Бібліотека. Запис за тел.: 280-63-97

3. Психологічний брейн-ринг
«Один за всіх, і всі за одного!»
Захопливо. Весело. Цікаво
Мета: самовираження учнів, розвиток інтересу до психології.
Для гуртківців Палацу.
24.10.13. 17:00, хол 1-го поверху.

4. Психологічний молодіжний форум «Мій вибір — моє життя»
«Психологія впевненості: як подолати свої страхи»
(Пейн) Якщо ти подумаєш двічі перед тим, як один раз сказати, ти скажеш удвічі краще.
Мета: розвиток соціальної компетентності гуртківців, формування в молоді навички критичного аналізу соціальних і психологічних явищ, самовираження учнів, розвиток інтересу до психології.
25.10.13. 17:00, медіа-зал.

5. Кінолекторій «Психологічний проектор»
(Маркус Авреліус) Твоє життя формується твоїми думками.
Перегляд та обговорення фільмів:
«Країна іграшок» (режисер Й. Фрейданк, 2007)
«Конверт» (режисер А. Нужний, 2012)
«Творець світу» (режисер Б.Браніт, 2008)
Мета: формування активного усвідомлення гуртківцями широкого кола своїх можливостей, своєї активної позиції, визначення власних духовних цінностей та впливу духовних цінностей на життя.
22 .10.13. 16:00, кінолекційний зал.


 

Психологічний молодіжний форум «Мій вибір — моє життя»

   5Сучасність ставить перед молоддю складні завдання, вирішення яких потребує високого рівня життєвої компетенції, соціальної зрілості особистості, бажання та здатності бути активним членом суспільства й уміння протидіяти негативним соціальним явищам.
  Основна ідея молодіжного психологічного форуму «Мій вибір — моє життя» полягає в тому, що інформацію подає молоді молодь, тобто збережено баланс «рівний — рівному». Адже відомо, що для підліткового віку характерне певне нівелювання інформації, що надходить від дорослих, особливо якщо вона морально-етичного спрямування.
  Основна мета — просвітницька та виховна робота з молоддю, надання їй об’єктивної психологічної інформації про шляхи виходу зі складних життєвих ситуацій.
Формат форуму дозволяє оптимально реалізувати такі виховні завдання:

 • залучення гуртківців до активної участі в обговоренні актуальних соціальних питань;
 • створення сприятливого психологічного простору для реалізації творчого потенціалу особистості гуртківця;
 • сприяння формуванню та задоволенню потреби в творчій, соціальній самореалізації та духовному самовдосконаленні;
 • розвиток соціальної компетентності;
 • формування в молоді навичок критичного аналізу соціальних і психологічних явищ;
 • пропагування психологічно, соціально та фізично здорового способу життя.

Теми молодіжних психологічних форумів:

 • Життя в мережі Інтернет…
 • Психологія залежності. Як бути вільним?
 • Депресія! Шляхи виходу.
 • Батьки та діти: як бути щасливими разом?
 • Любов чи любовна залежність. Як не переплутати?
 • Обережно — секти!!!
 • Бути не таким, як усі…
 • Маніпуляції в нашому житті та суспільстві.
 • Що значить бути впевненим? Психологія впевненості.
 • Психологія успіху. Як подолати свої страхи.
 • Хлопці з Марсу, дівчата з Венери? Чи справді ми різні?
 • Совість і мораль. Чи актуально це сьогодні?

 

Проект «Крок назустріч»
7   Соціальне життя молоді наповнене багатьма стресами: напружені стосунки в сім’ї, почуття самотності, проблеми в школі — все це створює деструктивний емоційний фон. В момент життєвої кризи підлітки більш вразливі до негативних впливів, що може призвести до різних видів залежності.
   У пошуках розуміння та підтримки підлітки можуть приєднатися до деструктивних субкультур, почавши діяти зі шкодою для власного здоров’я та життя.
  Нашим відділом було розроблено та впроваджено проект «Крок назустріч», спрямований на спонукання молоді свідомо обирати здоровий спосіб життя.
     Заняття проводять 1 раз на місяць.
 Мета: формування у дітей середнього шкільного віку усвідомлення власної відповідальності за збереження психологічного здоров’я і мотивації до розвитку та самовдосконалення навичок культури психологічного здоров’я.
  Завдання проекту:

 • Сприяти формуванню поняття психологічного здоров’я.
 • Сприяти формуванню культури здорового способу життя та свідомого вибору.
 • Розвивати навички подолання стресів.
 • Розвивати вміння протистояти шкідливим звичкам і залежностям.
 • Мотивувати молодь використовувати отримані знання та навички в реальному житті.

Очікуванні результати:

 • Зацікавленість темою здоров’я.
 • Творча реалізація вибору шляхів психологічного здоров’я.
 • Розвиток життєво необхідних якостей: робити вибір, приймати рішення та формувати власну позицію.


Проект «ПСИХОЛОГ НА НАРАДІ»
8«Психолог на нараді» — винесення на засідання педради відділів питань, пов’язаних із самоосвітою. Спільне обговорення методів ефективного вирішення складних ситуацій. Розробка рекомендацій, аналіз якісних підсумків навчально-виховного процесу.

Тематика обговорення на 2013–2014 н. р.:

 • Команда та колектив. Керівництво дитячим колективом: моделі та методи. Вересень.
 • Скарбничка педагога. Техніка «активного слухання». Листопад.
 • Емоційне вигорання. Управління почуттями. Лютий.
 • Скарбничка педагога. Техніка «Я»-висловлювання. Березень.

 

Психологічний супровід програми «Обдарована дитина в Палаці» в рамках проекту «Педагогічна школа»
 9   З урахуванням сучасних вимог суспільства педагогічним колективом Київського Палацу дітей та юнацтва було розроблено програму «Обдарована дитина в Палаці» на 2012–2015 роки, що реалізується шляхом розробки та впровадження в практику комплексу заходів, спрямованих на виховання і навчання гуртківців.
   Мета програми: створення сприятливих умов для виявлення та підтримки талановитих дітей, збереження і примноження інтелектуального й творчого потенціалу вихованців Палацу.
   Завдання програми:

 • Створити привабливий імідж Палацу як навчального закладу, що сприяє розкриттю та розвитку обдарованості, взявши за основу два положення:
 • створити в Палаці систему роботи з обдарованими дітьми, їх психолого-педагогічної підтримки та супроводу;
 • сприяти поглибленню знань із психології і педагогіки в сфері роботи з обдарованими дітьми педагогів Палацу

Реалізація Програми покликана сприяти:

 • Створенню умов для збереження і примноження інтелектуального та творчого потенціалу вихованців Палацу.
 • Підвищенню рівня професійної компетентності педагогів у роботі з обдарованими дітьми.
 • Інтенсивному впровадженню інноваційних технологій, форм і методів освіти.
 • Створенню інформаційного банку даних про обдарованих дітей з різних напрямів роботи.
 • Створенню дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень гуртківців.
 • Підвищенню рівня науково-методичного, інформаційного та психолого-педагогічного забезпечення всіх суб’єктів освіти в Палаці (педагогів, дітей, батьків).
 • Консолідації зусиль педагогів Палацу, батьків, соціальних партнерів.
 • Відділ розвитку позашкільної освіти КПДЮ проводить психолого-педагогічний супровід Програми.
 • Координатором науково-методичного супроводу, в рамках співробітництва, є Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Реалізація Програми «Обдарована дитина в Палаці» здійснюється шляхом проведення семінарів для методистів, педагогів КПДЮ:
2012–2013 н. р.:
«Загальна обдарованість і спеціальні здібності обдарованих дітей» (жовтень 2012 р.).
«Соціально-психологічна характеристика обдарованої дитини. Ефективні педагогічні взаємодії з обдарованими дітьми» (листопад 2012 р.).
«Основні ефективні види, форми та методи організації роботи з обдарованими дітьми» (березень 2013 р.).
«Системи підтримки обдарованих дітей» (квітень 2013 р.).

2013–2014 н. р.:
Семінар-тренінг «Програма індивідуального розвитку обдарованої дитини» (етапи створення програми, структура, методи і форми). 09.10.2013 р.
Майстер-клас «Діагностика художньої обдарованості». 13.11.2013 р.
Майстер-клас «Підготовка обдарованих дітей до участі в конкурсах, олімпіадах, змаганнях». 18.02.2014 р.
Семінар «Формування компетентностей педагогів у роботі з обдарованими дітьми в системі позашкільної освіти». 12.03.2014 р.


 

 

 

 

Comments:

kmda baner2

 

kmda baner2 (1)

 

monu